Pitch your GreenTech Business Idea

Na posljednjoj edukaciji Pitch your GreenTech Business Idea, učenici su rezimirali što su sve do sad naučili te su se fokusirali na prezentaciji svojeg rješenja na školskom i međuškolskom natjecanju. 

Kroz kreativnu igru opustili su se i savladali znanje o javnom govoru i prezentiranju.Naučili su strukturu pitcha i kako napraviti prezentaciju koja će im pomoći u samom izlaganju.

Učenici su dobili upute kako se pripremiti za školsko i međuškolsko natjecanje te smo im poželjeli sreću!