YOUNG MINDS PUSH SUSTAINABILITY LIMITS

GreenTech Entrepreneurship Challenge е предизвик за стручните и техничките училишта со цел дизајнирање иновации во областа на зелената технологија и развивање на претприемачки начин на размислување преку практична работа. Проектот се спроведува истовремено во хрватските и македонските стручни училишта.

Што обезбедува проектот GTEC за учениците и наставниците?

ПРЕТПРИЕМНИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

Едукација за процесот на дизајнирање на претприемачки потфат и развој на претприемачки начин на размислување

УЛОГАТА НА ЗЕЛЕНАТА ТЕХНОЛОГИЈА

Разбирање на улогата и важноста од зелената технологија професионално и едукациски

STARTUP ЕКОСИСТЕМ

Запознавање со можностите што ги нуди македонскиот стартап екосистем

Училишта кои учествуваат во GTEC 2022

ХРВАТСКА

Cro map

МАКЕДОНИЈА

Macedonia map

SEOU "Gostivar"

SU "Kiro Spandzov Brko"Kavadarc

SOTU "GjorgiNaumov" Bitola

OEMUC "Naum Ohridski" Ohrid

Временска рамка на програмата

јули-август, 2022 година.
ПРИЈАВА НА УЧИЛИШТАТА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА
септември, 2022 година.
3 ЕДУКАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА НАСТАВНИЦИ
октомври-ноември, 2022 година.
5 ЕДУКАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА СТУДЕНТИТЕ
ноември, 2022 година
НАТПРЕВАР НА УЧИЛИШТАТА
ноември, 2022 година
ЗАВРШЕН МЕЃУУЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР

Проектни парнери

Новости

Join us at the GreenTech Entrepreneurship Challenge Webinar and find out what students and teachers got by participating in the project!

Бидејќи проектот GTEC е при крај, ќе организираме краток дисеминациски вебинар на кој ќе го претставиме проектот GTEC, организациите кои го спроведоа проектот и наставниците

Кликнете за повеќе информации

Сакате да го поддржите предизвикот за претприемништво
GreenTech?