За проектот

GreenTech Entrepreneurship Challenge

GreenTech Entrepreneurship Challenge (GTEC) е натпревар за ученици од 3та и 4та година од средните технички и стручни училишта со цел дизајнирање иновации во областа на зелената технологија и развивање на претприемачки начин на размислување преку практична работа. Целите и очекуваните резултати од проектот GreenTech Entrepreneurship Challenge се фокусирани на хоризонталниот приоритет на животната средина и борбата против климатските промени, на кои можеме позитивно да влијаеме преку едукација и мотивирање на учениците и наставниците од техничките стручни училишта.

Партнери на проектот

LSH

Lean Startup Croatia спроведува програми, проекти, едукации и организира настани за поддршка на поединци, претприемачи и организации во нивните иновативни и стартап активности. Исто така, за луѓето кои сè уште не се претприемачи, нудиме можност да го формираат својот стартап тим и да ја започнат својата стартап претприемачка кариера.

SMK

Стартап Македонија е основана како непрофитна асоцијација на стартапи, креативни претприемачи, акцелератори и инвеститори кои работат заедно за да создадат средина каде иновациите ќе бидат наградени и новите идеи ќе се претворат во одржлив бизнис. Организацијата веќе 6 години работи на поврзување на македонскиот стартап екосистем и мапирање на македонската стартап заедница.

НАШАТА МИСИЈА

Со овој проект очекуваме:

Да ја разбудиме свеста на учениците и наставниците за важноста на зелените технологии

да поттикнеме претприемскиот начин на размислување кај студентите на стручните и техничките училишта

Да создаваме образовни материјали со зелени технологии и претприемништво со помош на наставници и експерти

УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО АНКЕТА

Пополнете ја анкетата и помогни ни да направиме наставна реформа!

Сметаме дека по дипломирањето, студентите од техничките училишта ќе го продолжат својот професионален развој во индустриите кои имаат големо влијание врз животната средина, како што се енергетиката, транспортот и производството.

 Заинтересирани сме да видиме дали учениците од стручните и техничките училишта се свесни за зелените технологии. 

Доколку сте ученик во техничко училиште во Македонија, пополнете ја анкетата и помогнете ни со резултатите.

СПОНЗОРИ НА ПРОЕКТОТ

Сакате да го поддржите предизвикот за претприемништво
GreenTech?