ДЕНЕС СТУДЕНТИ - УТРЕ ИДНИ ЕКСПЕРТИ!

Сакаме да влијаеме на младата генерација пред да влезе на пазарот на труд и нивниот начин на размислување за тоа како тие можат да создадат зелена и просперитетна иднина за себе и за својата околина.

Што им нудиме на училиштата со учество во проектот GTEC?

  • Единствена можност за учениците да учествуваат на училишни и меѓуучилишни натпревари
  • Едукација за основите на процесот на креирање претприемачки потфат и развој на иновации, како и разбирање и улогата на зелените технологии во сопствената професија и образование
  • Достапност на наставни материјали за самостојно одржување на наставната програма
  • Менторска поддршка и едукација од искусни предавачи и модератори од хрватската и македонската стартап заедница
  • Можност за соработка со компании од индустријата кои се залагаат за развој на зелени технологии

Што очекуваме од училиштата ?

  • Мотивација за да учествуваат
  • Желба за растење и развивање на алатки и материјали за подобрување на наставната програма
  • Учество на натпреварот преку менторство на ученици

Сакате да учествувате во предизвикот за претприемништво
GreenTech?