Во проектот GTEC во моментот учествуваат 5 стручни училишта од Македонија.

Од секое наведено училиште во Македонија, по 20 ученици од трета и четврта година ќе учествуваат во едукативни и практични активности. По првата активност тие ќе се поделат во тимови и ќе работат заедно на решавање на предизвикот! Секој тим има шанса да ги претстави своите решенија и да се натпреварува на училишниот предизвик. По првиот натпревар, победниците од секое училиште ќе продолжат на меѓуучилишниот предизвик.
На сите им посакуваме многу среќа!

Tetovo – DSURCSOO “Mosha Pijade”
Ohrid – OEMUC “Naum Ohridski”
Kochani – SOU “Gosho Vikentiev”
Bitola – SOTU “Gjorgji Naumov”
Kavadarci – SOU “Kiro Spandzov – Brko”